Wordpress bản tiếng việt

Wordpress bản tiếng việt 5.0.3

Không được phép tải xuống

admin

Phiên Chợ
Staff member
Bài viết
52
admin submitted a new resource:

Wordpress bản tiếng việt - Wordpress bản tiếng việt

Tải về WordPress và cài đặt để bắt đầu website của riêng bạn.
Yêu cầu bắt buộc
We recommend servers running version 7.3 or greater of PHP and MySQL version 5.6 OR MariaDBversion 10.0 or greater.
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Apache hoặc Nginxnhư các lựa chọn phù hợp nhất để chạy WordPress, nhưng...
Read more about this resource...
 

Phiên Chợ hỗ trợ

Thông tin liên hệ và hỗ trợ
■Email:✉ Lienhe@phiencho.com
■Phone:✆ (+84) 987 833 686
Top