Gia hạn 3 tháng miễn thị thực (Renew 3 months visa exemption)

Bài viết
332
Điểm
18
Tuổi
32
Vị trí
tphcm
Gia hạn 3 tháng MIỄN THỊ THỰC (Renew 3 months visa exemption)


Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC là gì? (What is sign Visa exemption?)

Visa thị thực ký hiệu MIỄN THỊ THỰC – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC có các loại visa sau: (Sign Visa exemption has the following forms)
1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)
3 tháng 1 lần ( 3 motnhs – single entry)
3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)
6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)
1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết han visa (Renew visa 3 months after visa was expired)
 • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)
Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months -single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)


Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)

 • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)
Gia hạn 3 tháng 1 lần (Renew 3 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – single entry)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – single entry)


Gia hạn 3 tháng nhiều lần (Renew 3 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months – multiple entries)
Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months – multiple entries)


Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/ 

Trạng thái mới

Đề nghị các bạn không quảng cáo dịch vụ lên phần này…
Sala Media cung cấp đầy đủ các dịch vụ marketing online, gồm: dịch vụ thiết kế website uy tín chuyên nghiệp, dịch vụ marketing online trọn gói...
K8casino tự hào là nhà cái game k8 tốt nhất Việt Nam.
Link truy cập k8 thể thao chính thức mới nhất không die: k8roulette.com

Tài nguyên mới

 • Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ tiếng việt cho joomla 3.x
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Joomla
  Joomla
  Joomla phiên bản 3.9.13 phiên bản tiếng anh
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • NukeViet 3.4.03
  NukeViet 3.4.03
  NukeViet phiên bản 3.4.03
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Nukeviet
  Nukeviet
  Nuke việt tất cả các phiên bản
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  • admin
  • Đã cập nhật:
Top