• ⭐ Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích 👉VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
  ⭐ Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
  ⭐ Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Bài viết
4
Điểm
1
Tuổi
24
Vị trí
Hà Nội
Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc chuyển đổi từ HĐĐT sang hóa đơn giấy quy định:
“1. Nguyên tắc chuyển đổi
Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh xuất phát căn nguyên hàng hóa hữu hình trong giai đoạn lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ xuất xứ hàng hóa cần đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và bắt buộc mang chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để dùng cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán buộc phải đáp ứng những quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.
2. Điều kiện
Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy nên đáp ứng đủ những điều kiện sau:
a) Phản ánh vẹn toàn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
c) Có chữ ký và họ tên của người thực hành chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
3. Giá trị pháp lý của những hóa đơn điện tử chuyển đổi
Hóa đơn điện tử chuyển đổi với giá trị pháp lý khi đảm bảo những yêu cầu về tính chu toàn của thông báo trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của luật pháp về chuyển đổi chứng từ điện tử.
4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi
Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm gần như các thông báo sau: cái chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc - hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hành chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.”
Tại điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ quy định:
“3. Một số ví như hóa đơn không khăng khăng sở hữu hầu hết các nội dung bắt buộc:
a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ sở hữu thể tạo, phát hành và dùng hóa đơn không nhất định nên có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn dịch vụ ngân hàng”
Căn cứ quy định nêu trên, HĐĐT chuyển đổi sang giấy của Ngân hàng bắt buộc sở hữu chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Ngân hàng (trừ hóa đơn dịch vụ nhà băng không một mực phải với dấu của người bán). Đề nghị Ngân hàng thực hiện chuyển đổi chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
Khách hàng của MUFG được dùng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.
 

Tài nguyên mới

 • Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ tiếng việt cho joomla 3.x
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Joomla
  Joomla
  Joomla phiên bản 3.9.13 phiên bản tiếng anh
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • NukeViet 3.4.03
  NukeViet 3.4.03
  NukeViet phiên bản 3.4.03
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Nukeviet
  Nukeviet
  Nuke việt tất cả các phiên bản
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  • admin
  • Đã cập nhật:
Top