• 🌐 Phiên chợ bán các tên miền đẹp, 👉Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết➚
  • 🔐 Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích 👉VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
    🔐 Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
    🔐 Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.
WordPress phiên bản quốc tế . English

WordPress phiên bản quốc tế . English 5.0.3

Không được phép tải xuống
Installation
With our famous 5-minute installation, setting up WordPress for the first time is simple. We’ve created a handy guide to see you through the installation process.

Requirements
We recommend servers running version 7.3 or greater of PHP and MySQL version 5.6 OR MariaDBversion 10.0 or greater.
We also recommend either Apache or Nginx as the most robust options for running WordPress, but neither is required.

Release notifications
Want to get notified about WordPress releases? Join the WordPress Announcements mailing list and we will send a friendly message whenever there is a new stable release.
Tác giả
admin
Lượt tải
2
Lượt xem
12,582
Phát hành vào
Cập nhật vào
Xếp hạng
có 5.00 sao 1 đánh giá

Xem thêm tài nguyên từ admin

Những đánh giá gần đây

cảm ơn
Top