admin

Cubi & Fi9江澈 & Younglife《病變》文慧如 翻唱+rap改編

嗨~ 因為詢眾要求,所以我 cover啦! 一首病變,第一遍的rap還自己寫了! ☺☺。 半翻半remix, 那些叫我cover的,你們在哪!給我一個shoutout!知道該怎麼做嗎大家 五一勞動節快樂! 好好休息聽好歌喔! 科科! 音樂和影片製作:https://www.hoongsound.c...
Không có bình luận nào để hiển thị.

Thông tin media

Danh mục
Âm nhạc (Music)
Được thêm bởi
admin
Thời gian thêm
Lượng xem
228
Lượng bình luận
0
Xếp hạng
Có 0.00 sao 0 đánh giá