Wordpress bản tiếng việt

Wordpress bản tiếng việt 5.0.3

Không được phép tải xuống
Xin vui lòng nâng cấp lên VIP Member để tải xuống miễn phí.
Tải về WordPress và cài đặt để bắt đầu website của riêng bạn.
Yêu cầu bắt buộc
We recommend servers running version 7.3 or greater of PHP and MySQL version 5.6 OR MariaDBversion 10.0 or greater.
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Apache hoặc Nginxnhư các lựa chọn phù hợp nhất để chạy WordPress, nhưng không phải bắt buộc.
Tác giả
admin
Lượt tải
1
Lượt xem
16,563
Phát hành vào
Cập nhật vào
Xếp hạng
Có 0.00 sao 0 đánh giá

Xem thêm tài nguyên từ admin