NukeViet 3.4.03

NukeViet 3.4.03 3.4.03

Không được phép tải xuống
Xin vui lòng đăng nhập để được tải xuống miễn phí.
NukeViet 3.4.03 được phát hành nhằm vá một số lỗi hệ thống do quá trình nén code PHP (Trừ gói nâng cấp (chỉ cập nhật cho những tệp tin có thay đổi), gói cài đặt mới của phiên bản này sẽ không nén PHP, CSS và kể cả JavaScript).

Yêu cầu cài đặt:

  • Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedora...) hoặc Windows
  • PHP: PHP 5.2 hoặc PHP 5.3.
  • MySQL: MySQL 5.02 đến MySQL 5.5
Tác giả
admin
Lượt tải
0
Lượt xem
3,780
Phát hành vào
Cập nhật vào
Xếp hạng
Có 0.00 sao 0 đánh giá

Xem thêm tài nguyên từ admin

Top