Ngôn ngữ tiếng việt cho Opencart 3.0.2.x

Ngôn ngữ tiếng việt cho Opencart 3.0.2.x 3.0.2.x

Không được phép tải xuống
Xin vui lòng đăng nhập để được tải xuống miễn phí.
Ngôn ngữ việt hóa cho opencart phiên bản
3.0.2.x
Hướng dẫn:
+ Download file về giải nén.
+ Upload vào thư mục chứa opencart
+ Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi-vn
Locale: vi-vn.UTF-8,vi-vn,vi-vn,vietnamese
Status: vietnamese
Sort Order: 1
+ Chon save để lưu lại
Tác giả
admin
Lượt tải
1
Lượt xem
3,869
Phát hành vào
Cập nhật vào
Xếp hạng
Có 0.00 sao 0 đánh giá

Xem thêm tài nguyên từ admin

Top