• ⭐ Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích 👉VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
    ⭐ Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
    ⭐ Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.
Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x

Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x 3.x

Không được phép tải xuống
Xin vui lòng nâng cấp lên VIP Member để tải xuống miễn phí.
Gói ngôn ngữ tiếng việt cho joomla
Bạn có thể tải về gói ngôn ngữ để cài đặt vào trang của bạn.
Gói này áp dụng cho các phiên bản joomla 3.x
Tác giả
admin
Lượt tải
0
Lượt xem
287
Phát hành vào
Cập nhật vào
Xếp hạng
có 0.00 sao 0 đánh giá

Xem thêm tài nguyên từ admin

Top