• ⭐ Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích 👉VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
    ⭐ Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
    ⭐ Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đặt lại mật khẩu. Bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn.
Địa chỉ email bạn đã đăng ký được yêu cầu để đặt lại mật khẩu của bạn.
Top