BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - In đậm, in nghiêng, gạch chân và xuyên ngang

  Làm cho văn bản được in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc xuyên ngang.
  Thí dụ:
  Đây là văn bản [B]đậm[/B].
  Đây là văn bản [I]nghiêng[/I].
  Đây là văn bản [U]gạch chân[/U].
  Đây là văn bản [S]xuyên ngang qua[/S].
  Đầu ra:
  Đây là văn bản đậm.
  Đây là văn bản nghiêng.
  Đây là văn bản gạch chân.
  Đây là văn bản xuyên ngang qua.
 • [COLOR=màu], [FONT=tên], [SIZE=cỡ] - Màu chữ, Font, và Cỡ

  Thay đổi màu sắc, phông chữ hoặc kích thước của văn bản được bọc.
  Thí dụ:
  Đây là văn bản [COLOR=red]đỏ[/COLOR] và [COLOR=#0000cc]xanh[/COLOR].
  Đây là văn bản [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Đây là văn bản [SIZE=1]nhỏ[/SIZE] và [SIZE=7]lớn[/SIZE].
  Đầu ra:
  Đây là văn bản đỏxanh.
  Đây là văn bản Courier New.
  Đây là văn bản nhỏlớn.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết

  Tạo một liên kết sử dụng văn bản được bọc làm mục tiêu.
  Thí dụ:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Đầu ra:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (Nâng cao)

  Liên kết văn bản được bọc đến trang web hoặc địa chỉ email được chỉ định.
  Thí dụ:
  [URL=https://www.example.com]Đi tới example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email cho tôi[/EMAIL]
  Đầu ra:
 • [USER=ID] - Liên kết trang cá nhân

  Liên kết đến hồ sơ của người dùng. Điều này thường được chèn tự động khi đề cập đến một người dùng.
  Thí dụ:
  [USER=1]Tên người dùng[/USER]
  Đầu ra:
 • [IMG] - Hình ảnh

  Hiển thị một hình ảnh, sử dụng văn bản được bọc làm URL.
  Thí dụ:
  [IMG]https://image.mocua.com/phiencho-logo-og.png[/IMG]
  Đầu ra:
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Nhúng phương tiện truyền thông từ các trang web được phê duyệt vào bài đăng của bạn. Bạn nên sử dụng nút phương tiện trong thanh công cụ soạn thảo.
  Trang web được phê duyệt: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Google Map, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Thí dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Đầu ra:
  Một trình phát YouTube được nhúng sẽ xuất hiện ở đây.
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị một danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.
  Thí dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Đầu ra:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Căn chỉnh văn bản

  Thay đổi vị trí của văn bản.
  Thí dụ:
  [LEFT]Căn lề trái[/LEFT]
  [CENTER]Căn lề trung tâm[/CENTER]
  [RIGHT]Căn lề phải[/RIGHT]
  Đầu ra:
  Căn lề trái​
  Căn lề trung tâm​
  Căn lề phải​
 • [QUOTE] - Trích dẫn văn bản

  Hiển thị văn bản đó đã được trích dẫn từ nguồn khác. Bạn cũng có thể quy tên của nguồn.
  Thí dụ:
  [QUOTE]Trích dẫn văn bản[/QUOTE]
  [QUOTE=Một cá nhân]Một cái gì đó họ nói[/QUOTE]
  Đầu ra:
  Một cá nhân đã phát biểu:
  Một cái gì đó họ nói
 • [SPOILER] - Văn bản chứa spoilers

  Ẩn văn bản có thể chứa các phần tử tiết lộ để người xem phải bấm vào để xem.
  Thí dụ:
  [SPOILER]Spoiler đơn giản[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler tiêu đề]Spoiler với một tiêu đề[/SPOILER]
  Đầu ra:
  Spoiler đơn giản
  Spoiler với một tiêu đề
 • [ISPOILER] - Nội dung văn bản chứa spoilers

  Cho phép bạn hiển thị nội dung văn bản trong số các nội dung thông thường ẩn văn bản có thể chứa nội dung và phải được người xem nhấp vào để xem.
  Thí dụ:
  Bạn phải bấm vào đây [ISPOILER]word[/ISPOILER] để xem nội dung.
  Đầu ra:
  Bạn phải bấm vào đây word để xem nội dung.
 • [CODE] - Hiển thị mã lập trình

  Hiển thị văn bản bằng một trong một số ngôn ngữ lập trình, làm nổi bật cú pháp nếu có thể.
  Thí dụ:
  Mã chung:
  [CODE]Mã chung[/CODE]

  Mã phong phú:
  [CODE=rich][COLOR=red]Phong phú[/COLOR]
  mã[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=javascript]var hello = 'world';[/CODE]
  Đầu ra:
  Mã chung:
  Code:
  Mã chung
  Mã phong phú:
  Mã đầy đủ (mã BB):
  Phong phú
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  JavaScript:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Hiển thị mã lập trình nội tuyến

  Cho phép bạn hiển thị mã nội tuyến giữa các nội dung bài bình thường. Cú pháp sẽ không được làm nổi bật.
  Thí dụ:
  Khối mã nội tuyến [ICODE]là một cách thuận tiện[/ICODE] hiển thị mã nội tuyến.
  Đầu ra:
  Khối mã nội tuyến là một cách thuận tiện hiển thị mã nội tuyến.
 • [INDENT] - Thụt lề văn bản

  Ấn thụ văn bản được bọc. Điều này có thể được lồng cho các vết lõm lớn hơn.
  Thí dụ:
  Văn bản thông thường
  [INDENT]Văn bản thụt lề[/INDENT]
  [INDENT=2]Thêm thụt lề[/INDENT]
  Đầu ra:
  Văn bản thông thường
  Văn bản thụt lề​
  Thêm thụt lề​
 • [TABLE] - Tables

  Đánh dấu đặc biệt để hiển thị các bảng trong nội dung của bạn.
  Thí dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Đầu ra:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Văn bản thô

  Tắt bộ mã BB trên văn bản được bọc.
  Thí dụ:
  [PLAIN]Đây không phải là [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Đầu ra:
  Đây không phải là [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Chèn tệp đính kèm

  Chèn một file đính kèm tại các điểm quy định. Nếu tệp đính kèm là hình ảnh, hình thu nhỏ hoặc phiên bản kích thước đầy đủ sẽ được chèn. Điều này thường sẽ được chèn bằng cách nhấp vào nút thích hợp.
  Thí dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Kích thước đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Đầu ra:
  Nội dung của các tập tin đính kèm này sẽ hiển thị ở đây.
 • [GALLERY=option] - Nhúng hình ảnh từ thư viện ảnh

  Mã BB để hiển thị các mục thư viện media và album.
  Thí dụ:
  [GALLERY=media, X]Thư viện mã BB[/GALLERY]
  Đầu ra:
  [GALLERY=media, X]Thư viện mã BB[/GALLERY]