• ⭐ Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích 👉VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
  ⭐ Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
  ⭐ Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Premium software

Premium software - Kho phần mềm cao cấp.

Joomla

Tất cả Modules và templates cho joomla
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
 • admin

Wordpress

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Xenforo

Bao gồm các Plugin (Modules) và Templates cho xenforo
Chủ đề
3
Bài viết
3
Chủ đề
3
Bài viết
3
 • admin

Vbulletin (VBB)

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Opencart

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
 • admin

Drupal

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Magento

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Nukeviet

Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
 • admin

Phần mềm khác

Other software - Phần mềm không có trong các danh mục trên
Chủ đề
4
Bài viết
7
Chủ đề
4
Bài viết
7
 • admin

Phần mềm windows

Phần mềm ứng dụng cho windows (Windows software)
Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2
Normal ThreadsNormal Threads
Không có chủ đề trong diễn đàn này.

Tài nguyên mới

 • Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ cho joomla 3.x
  Gói ngôn ngữ tiếng việt cho joomla 3.x
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Joomla
  Joomla
  Joomla phiên bản 3.9.13 phiên bản tiếng anh
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • NukeViet 3.4.03
  NukeViet 3.4.03
  NukeViet phiên bản 3.4.03
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Nukeviet
  Nukeviet
  Nuke việt tất cả các phiên bản
  • admin
  • Đã cập nhật:
 • Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  Opencart phiên bản 3.0.3.2
  • admin
  • Đã cập nhật:
Top