• 🌐 ⓅⒽⒾⒺⓃ ⒸⒽⓄ bán các tên miền đẹp, Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết➚
    🔐 Nhằm bảo mật tài khoản của bạn tại Phiencho.com, chúng tôi đề nghị Khách hãy kích VÀO ĐÂY➚ để cập nhật xác minh 2 lớp ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn.
    🔐 Nghĩa là mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu nhập thêm một mã bảo mật được gửi tới email của bạn hoặc từ ứng dụng trên điện thoại của bạn.
    🔐 Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước ( 2FA - Two-factor authentication ) cho tài khoản của bạn tại Phiên Chợ, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Trợ giúp

Tại đây bạn có thể tìm hiểu về các lệnh và tùy chọn khác nhau mà bạn có thể sử dụng trong trò chuyện.

/find

Sử dụng lệnh này theo sau bởi một số từ khóa để tìm tin nhắn trong phòng hiện tại hoặc trong cuộc trò chuyện riêng tư hiện tại. Để quay lại các tin nhắn hiện tại, sử dụng lệnh không có từ khóa.

/giphy

Sử dụng lệnh này theo sau là một từ khóa (tùy chọn) để đăng một hình ảnh GIF hoạt hình ngẫu nhiên từ giphy.com

/help

Sử dụng lệnh này để hiển thị trợ giúp.

/leave

Sử dụng lệnh này theo sau là một tin nhắn (tùy chọn) để rời khỏi phòng hiện tại.

/me

Sử dụng lệnh này theo sau là một tin nhắn ngắn, để hiển thị tin nhắn đó ở người thứ ba.

/nick

Sử dụng lệnh này để đặt một biệt danh khách.

/roll

Sử dụng lệnh này để tung xúc xắc. Bạn có thể chọn có bao nhiêu con xúc xắc để lăn và con xúc xắc sẽ có bao nhiêu cạnh bằng cách thêm (n)d(n) trong đó n đầu tiên là số con xúc xắc và mặt thứ hai là số cạnh. Bạn cũng có thể chỉ định sửa đổi: +n -y
Top