Nâng cấp tài khoản

VIP Gold 01

$ 5.00
trong 1 tháng
Nâng cấp Vip member cho 01 tháng
Không giới hạn đăng bài viết.
Không giới hạn đăng chủ đề.
Download không giới hạn tài nguyên ở chuyên mục tài nguyên.
Được thay đổi nick miễn phí (06 tháng 01 lần).
Được đổi thành VIP MEMBER.
Được thêm link và hình ảnh vô hạn trong bài viết.
Hỗ trợ liên tục 24/7 qua Email hoặc skype hoặc nick diễn đàn.

VIP Gold 03

$ 15.00
trong 3 tháng
Nâng câp thành viên VIP cho 03 tháng
Không giới hạn đăng bài viết.
Không giới hạn đăng chủ đề.
Download không giới hạn tài nguyên ở chuyên mục tài nguyên.
Được thay đổi nick miễn phí (06 tháng 01 lần).
Được đổi thành VIP MEMBER.
Được thêm link và hình ảnh vô hạn trong bài viết.
Hỗ trợ liên tục 24/7 qua Email hoặc skype hoặc nick diễn đàn.

VIP Gold 06

$ 29.00
trong 6 tháng
Nâng câp thành viên VIP cho 06 tháng
Không giới hạn đăng bài viết.
Không giới hạn đăng chủ đề.
Download không giới hạn tài nguyên ở chuyên mục tài nguyên.
Được thay đổi nick miễn phí (06 tháng 01 lần).
Được đổi thành VIP MEMBER.
Được thêm link và hình ảnh vô hạn trong bài viết.
Hỗ trợ liên tục 24/7 qua Email hoặc skype hoặc nick diễn đàn.

VIP Gold 12

$ 45.00
trong 12 tháng
Nâng câp thành viên VIP cho 12 tháng
Không giới hạn đăng bài viết.
Không giới hạn đăng chủ đề.
Download không giới hạn tài nguyên ở chuyên mục tài nguyên.
Được thay đổi nick miễn phí (06 tháng 01 lần).
Được đổi thành VIP MEMBER.
Được thêm link và hình ảnh vô hạn trong bài viết.
Hỗ trợ liên tục 24/7 qua Email hoặc skype hoặc nick diễn đàn.

Supper Vip Gold

$ 150.00
Thanh toán một lần
VIP MEMBERS vĩnh viễn (Không giới hạn thời gian)
Không giới hạn đăng bài viết.
Không giới hạn đăng chủ đề.
Download không giới hạn tài nguyên ở chuyên mục tài nguyên.
Được thay đổi nick miễn phí (06 tháng 01 lần).
Được đổi thành VIP MEMBER.
Không giới hạn thời gian duy trì VIP ở Phiên Chợ.
Được thêm link và hình ảnh vô hạn trong bài viết.
Miễn phí 01 tên miền (.com) cho 01 năm, được duy trì tại Phiên Chợ.
Hỗ trợ liên tục 24/7 qua Email hoặc skype hoặc nick diễn đàn.
Top